Bærum Elveforum ble opprettet i april 2006. Elveforumet bestod da av representanter for fiskeinteressene, velforeninger, næringsinteresser, grønne foreninger og forvaltningen. Vassdragsinspektøren i kommunen var sekretær for Bærum Elveforum, og kalte inn til møter og tok mot innspill. Det ble behov for en ny organisasjonsform for forumet, og tirsdag 11. novernber 2014 ble det avholdt et stiftelsesmøte av "Nye Bærum Elveforum" (også det kun kalt "Bærum Elveforum" heretter).

Klikk her for å lese dokumentet fra stiftelsesmøtet ...