Lysakervassdragets Venner (LvV) er en lokal forening som arbeider for å fremme en helhetlig forvaltning av elvene, bekkene og de grønne kantsonene som drenerer mot Lysakerfjorden. Se LvV's hjemmesider for mer info: lvv.no