Bærum Elveforum som er lokalisert i Bærum kommune, er et kompetanse - og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums vassdrag, med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen.
Bærum Elveforum skal bidra til bevisstgjøring av ansvar og roller mellom frivillige organisasjoner og kommunens etater, og bidra til bedre dialog og samhandling mellom involverte.