Forummøte om Villaksens år 2019 (12. november)

Forummøte om Villaksens år 2019 (12. november)

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Villaksens år i Norge skal handle om den fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns liv. Både fiskere og folk som aldri har tatt i en fisk er målgruppen for villaksens år.

Les mer
Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

Naturvernforbundet i Bærum foreslår at Tjernsmyra/Lysakertjern åpnes i forbindelse med områdereguleringen av området. Dette er et viktig tiltak for å åpne et verdifullt vassdrag. Her kan man igjen finne storsalamander, og området kan fortsatt være et lite eldorado for fugl.

Les mer