Innspill til politisk program

Innspill til politisk program

Forvaltning av Bærums vassdrag må adskillig høyere opp på den politiske agenda. Vi ønsker en kursendring med mye større fokus på elvemiljøet og har derfor utformet et skriv som er sendt våre politiske partier.

Les mer
Bedre forvaltning av urbane vassdrag!

Bedre forvaltning av urbane vassdrag!

Torsdag 19. april samlet 120 deltakere seg til heldagsseminar i CIENS Forum i Forskningsparken i Oslo, hvor de tre elveforaene i Oslo, Bærum og Asker inviterte til seminar om forvaltning av urbane vassdrag.

Les mer