Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

Naturvernforbundet i Bærum foreslår at Tjernsmyra/Lysakertjern åpnes i forbindelse med områdereguleringen av området. Dette er et viktig tiltak for å åpne et verdifullt vassdrag. Her kan man igjen finne storsalamander, og området kan fortsatt være et lite eldorado for fugl.

Les mer
Engervann som naturreservat!

Engervann som naturreservat!

Bærum Elveforum har foreslått Engervann som naturreservat. Miljødirektoratet ga 1/11-2018 fylkesmennene i oppdrag å foreslå områder som kan inngå i supplerende verneplaner. Vi oppfordret fylkesmannen om å verne Engervannet

Les mer