Bærum Elveforum er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Bærums vassdrag, bl.a. med oppgave å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av kommunens vassdrag, primært i byggesonen.

Politisk enighet om vassdragsforvaltningen

Politisk enighet om vassdragsforvaltningen

Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har avklart hvordan det borgerlige flertallet på̊ 32 av 51 mandater i Bærum kommunestyre som ble oppnådd ved valget 9. september 2019 skal forvaltes i kommunestyreperioden 2019-2023. Det er tverrpolitisk enighet om vassdragsforvaltningen.

Les mer
Forummøte om Villaksens år 2019 (12. november)

Forummøte om Villaksens år 2019 (12. november)

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet og Stillehavet har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Villaksens år i Norge skal handle om den fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns liv. Både fiskere og folk som aldri har tatt i en fisk er målgruppen for villaksens år.

Les mer