Våre elver og bekker - velkommen til åpent møte!

Våre elver og bekker - velkommen til åpent møte!

Vår praktfulle natur – elver og bekker i Bærum. Bærum Natur- og Friluftsråd inviterer til åpent, gratis møte onsdag 7. november 2018 på Bekkestua bibliotek mellom kl 16.30-21.00 (kom når du vil). Det blir salg av pizza og mineralvann, samt kaffe og kake.

Les mer
Innspill til politisk program

Innspill til politisk program

Forvaltning av Bærums vassdrag må adskillig høyere opp på den politiske agenda. Vi ønsker en kursendring med mye større fokus på elvemiljøet og har derfor utformet et skriv som er sendt våre politiske partier.

Les mer