Vassdragsleden

Vassdragsleden

Vedlagt er en kortfattet beskrivelse, og vi mottar gjerne kommentarer og synspunkter fra dere.

Les mer
Bærum Elveforums årsmøte avholdt tirsdag 4. april

Bærum Elveforums årsmøte avholdt tirsdag 4. april

Årsmøtet ble holdt på Kalkmølla tirsdag 4. april. Etter årsmøtet fortalte Pedro Ardila om kommunens skybruddsplan og flommen 6. august 2016. Terje Bøhler fortalte om prosjektet ”Opplevelser langs Lomma” og hadde med seg brosjyren (utkast) ”Opplevelser langs Lomma”. Til slutt ble "Lommafilmen" vist – en film fra 1982 om historien for fløtningsvirksomhet, elektrisitetsverk og reguleringsdammer i Lomma.

Les mer
Restriksjoner på båtbruk i Dælivann i hekkeperiode

Restriksjoner på båtbruk i Dælivann i hekkeperiode

På vår og forsommer fisker mange i sivbeltet der flere rødlistede fuglearter forsøker å hekke. I landskapsvernforskriften står bl.a. "Alle fugler, med egg, reir og bo er fredet mot jakt, fangst, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse…”.

Les mer
Kommunedelplan for naturmangfold

Kommunedelplan for naturmangfold

Miljødirektoratet inviterer fem nye kommuner til å bli med i pilotprosjektet om kommunedelplaner for naturmangfold. Vi oppfordrer Bærum kommune til å være med for kunne forvalte vårt unike naturmangfold på en forsvarlig måte.

Les mer