Artikler

Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

06.02.19 00.47
av Terje Bøhler

Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

Naturvernforbundet i Bærum foreslår at Tjernsmyra/Lysakertjern åpnes i forbindelse med områdereguleringen av området. Dette er et viktig tiltak for å åpne et verdifullt vassdrag. Her kan man igjen finne storsalamander, og området kan fortsatt være et lite eldorado for fugl.

Les mer...
Engervann som naturreservat!

13.01.19 10.49
av Terje Bøhler

Engervann som naturreservat!

Bærum Elveforum har foreslått Engervann som naturreservat. Miljødirektoratet ga 1/11-2018 fylkesmennene i oppdrag å foreslå områder som kan inngå i supplerende verneplaner. Vi oppfordret fylkesmannen om å verne Engervannet

Les mer...
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (høring)

13.01.19 10.11
av Terje Bøhler

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (høring)

Merknad til Endring av reguleringsplan. Bærum Elveforums anliggende gjelder vann, myrer, bekker og elver i Sandviksvassdraget som kan bli berørt av disse samferdselsprosjektene. Vi savner vurderinger etter Naturmangfoldslovens §§ 8 – 12.

Les mer...
Våre elver og bekker - velkommen til åpent møte!

30.10.18 21.31
av Terje Bøhler

Våre elver og bekker - velkommen til åpent møte!

Vår praktfulle natur – elver og bekker i Bærum. Bærum Natur- og Friluftsråd inviterer til åpent, gratis møte onsdag 7. november 2018 på Bekkestua bibliotek mellom kl 16.30-21.00 (kom når du vil). Det blir salg av pizza og mineralvann, samt kaffe og kake.

Les mer...
Innspill til politisk program

17.06.18 21.30
av Terje Bøhler

Innspill til politisk program

Forvaltning av Bærums vassdrag må adskillig høyere opp på den politiske agenda. Vi ønsker en kursendring med mye større fokus på elvemiljøet og har derfor utformet et skriv som er sendt våre politiske partier.

Les mer...
Bedre forvaltning av urbane vassdrag!

14.05.18 22.43
av Terje Bøhler

Bedre forvaltning av urbane vassdrag!

Torsdag 19. april samlet 120 deltakere seg til heldagsseminar i CIENS Forum i Forskningsparken i Oslo, hvor de tre elveforaene i Oslo, Bærum og Asker inviterte til seminar om forvaltning av urbane vassdrag.

Les mer...
Detaljregulering Nadderud stadion

14.05.18 22.55
av Terje Bøhler

Detaljregulering Nadderud stadion

Bærum Elveforums anliggende i forslag til planprogram gjelder områdets blågrønne struktur, bekkeåpning og turveier gjennom området som del av vassdragsleden fra fjorden til marka. Les våre kommentarer (vedlagt)

Les mer...
Detaljregulering Nadderud stadion

06.06.18 21.58
av Terje Bøhler

Detaljregulering Nadderud stadion

Bærum Elveforums anliggende i forslag til planprogram gjelder områdets blågrønne struktur, bekkeåpning og turveier gjennom området som del av vassdragsleden fra fjorden til marka.

Les mer...
Seminar om forvaltning av urbane vassdrag 19/4

05.03.18 22.27
av Terje Bøhler

Seminar om forvaltning av urbane vassdrag 19/4

Sammen med Oslo Elveforum og Asker Elveforum arrangerer vi "Seminar om forvaltning av urbane vassdrag" torsdag 19. april 2018 kl. 08.30–16.30 CIENS Forum, Forskningsparken. Seminaret og lunsj er gratis. Påmelding skjer til Vannforeningen (se i vedlagte program).

Les mer...
LYSAKERBYEN

24.01.18 09.46
av Terje Bøhler

LYSAKERBYEN

MERKNADER TIL FORSLAG TIL VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIG ROM - LYSAKER / LILLEAKER (LYSAKERBYEN)

Les mer...
Spennende foredrag om fisket i Sandviksvassdraget

13.11.17 20.07
av Terje Bøhler

Spennende foredrag om fisket i Sandviksvassdraget

Foredraget om "Fisk i Sandviksvassdraget - historisk tilbakeblikk og fremtiden for Oslofjordens viktigste laks- og sjøørretvassdrag" av professor emeritus Bjørn Olav Rosseland, supplert av Morten Merkesdal, ble holdt i Kalkmølla tirsdag den 21. november kl 19.00 (Foto: Vestre Bærum Sportsfiskere). Foredraget er vedlagt.

Les mer...
Opplevelser langs Lomma

25.06.17 19.56
av Terje Bøhler

Opplevelser langs Lomma

Bærum Elveforum og Bærum kommune har sammen utarbeidet en folder/turbeskrivelse med tittel "Opplevelser langs Lomma".

Les mer...
Vassdragsleden

19.04.17 20.29
av Terje Bøhler

Vassdragsleden

Vedlagt er en kortfattet beskrivelse, og vi mottar gjerne kommentarer og synspunkter fra dere.

Les mer...
Bærum Elveforums årsmøte avholdt tirsdag 4. april

20.03.17 21.44
av Terje Bøhler

Bærum Elveforums årsmøte avholdt tirsdag 4. april

Årsmøtet ble holdt på Kalkmølla tirsdag 4. april. Etter årsmøtet fortalte Pedro Ardila om kommunens skybruddsplan og flommen 6. august 2016. Terje Bøhler fortalte om prosjektet ”Opplevelser langs Lomma” og hadde med seg brosjyren (utkast) ”Opplevelser langs Lomma”. Til slutt ble "Lommafilmen" vist – en film fra 1982 om historien for fløtningsvirksomhet, elektrisitetsverk og reguleringsdammer i Lomma.

Les mer...
Restriksjoner på båtbruk i Dælivann i hekkeperiode

13.03.17 13.52
av Terje Bøhler

Restriksjoner på båtbruk i Dælivann i hekkeperiode

På vår og forsommer fisker mange i sivbeltet der flere rødlistede fuglearter forsøker å hekke. I landskapsvernforskriften står bl.a. "Alle fugler, med egg, reir og bo er fredet mot jakt, fangst, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse…”.

Les mer...
Kommunedelplan for naturmangfold

19.02.17 14.02
av Terje Bøhler

Kommunedelplan for naturmangfold

Miljødirektoratet inviterer fem nye kommuner til å bli med i pilotprosjektet om kommunedelplaner for naturmangfold. Vi oppfordrer Bærum kommune til å være med for kunne forvalte vårt unike naturmangfold på en forsvarlig måte.

Les mer...
Forummøte 14/2 - Spennende foredrag om elvemusling

07.02.17 00.33
av Terje Bøhler

Forummøte 14/2 - Spennende foredrag om elvemusling

Vi skal ha Forummøte 14. februar kl. 19 i Kalkmølla. Kjell Sandaas skal holde foredrag om den spennende arten elvemusling og om dens forekomst i våre vassdrag. Ta med noen venner og kom. Gratis og åpent for alle. Foto Heidi Sørensen.

Les mer...
God Jul !

16.12.16 00.29
av Terje Bøhler

God Jul !

Kjære Bærums elvevenner! Vi i Bærum Elveforums styre ønsker dere God Jul ohttps://barumelveforum.portal.styreweb.com/secure/cms/ArticleEdit.aspx?ArticlePk=6849#g Godt Nytt År.

Les mer...
Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!

24.10.16 00.42
av Terje Bøhler

Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!

Dette er en høring utarbeidet av Naturvernforbundet i Bærum, Bærum Natur- og Friluftsråd og Bærum Elveforum i fellesskap. Denne utbyggingen må ikke godtas i sin nåværende form.

Les mer...
Hogst og utfylling ved Nadderudbekken

11.02.16 10.36
av Terje Bøhler

Hogst og utfylling ved Nadderudbekken

Ang Nadderudbekken (ved Nadderudveien 64). Det er hugget trær helt ned til bekkekanten. Den naturlige skråningen er fylt ut. Vi har ikke kjennskap til innholdet i de utfylte massene.

Les mer...
Hogst og utbygging ved bekk ved Billingstadveien

11.02.16 10.37
av Terje Bøhler

Hogst og utbygging ved bekk ved Billingstadveien

Hogst, utbygging og utfylling ved Billingstadveien 105. Det er bygget et 86 m2 nytt garasjeanlegg/hybel (?) bare tre meter fra bekken. Bekken er hører til Nesbruvassdraget, og renner inn i Asker kommune like nedenfor.

Les mer...
Planlagt boligbygging i Neslia 1 og Nesveien 11

11.02.16 10.02
av Terje Bøhler

Planlagt boligbygging i Neslia 1 og Nesveien 11

I Budstikka torsdag 7. januar presenterte Neslia Utvikling og Alliance arkitekter ved Charlotte Helleland presenterte sine planer boligbygging I Neslia 1 og Nesveien 11. Industribygget som skal erstattes av boliger ligger helt ut på en svært bratt og smal elveskrent mot Øverlandselva.

Les mer...
Hjemmeside på 1-2-3

10.02.16 11.33
av

Hjemmeside på 1-2-3

Velkommen til hjemmesideløsning i StyreWeb. I denne artikkelen finner du nyttige tips for å komme i gang.

Les mer...
Et svært vellykket vassdragsseminar 27/4-2016

17.08.16 10.31
av Terje Bøhler

Et svært vellykket vassdragsseminar 27/4-2016

Vi har arrangert vassdragsseminaret "Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning" hos CIENS, Forskningsparken på Blindern. Seminaret var et et fellesprosjekt arrangert av Bærum Elveforum, Oslo Elveforum og Lysakervassdragets Venner. Seminaret var svært vellykket. Her følger resyme med alle innleggene vedlagt.

Les mer...