Vi introduserer "Vassdragsleden i Bærum"

Vi introduserer "Vassdragsleden i Bærum"

Publisert av Terje Bøhler den 07.12.16.

Med dette ønsker vi å annonsere vårt nyeste konsept: ”Vassdragsleden i Bærum” – et samlet nett av stier langs alle våre vassdrag.

Vår ambisjon er å få etablert et sammenhengende stisystem langs alle Bærums elver og bekker. Dette skal forankres i folks bevissthet: Der det er en elv eller en bekk finnes også en tursti - som oftest går gjennom naturskjønne omgivelser.

De vassdragsnære områdene i Bærum er noen av de flotteste naturområdene i Bærum. Dessverre har de av ulike årsaker blitt politisk forsømt gjennom årtier med lukking av bekker, forurensningstilsig, forsøpling og bygging alt for nære elvebredd og kantsoner. Men i dag finnes det tilstrekkelig med politiske verktøy som kan bidra til å snu denne utviklingen. Det gjelder å få politikerne til å ville ta dem i bruk, og oppmuntre grunneiere og utbyggere til å være samfunnsansvarlige.

Vi ønsker å heve statusen til våre vassdrag i folks bevissthet. De fleste elver og bekker i Bærum er eller kan bli de reneste natur- og friluftslivsperler. Vi vil at folk selv kan oppleve naturgleden og det enkle friluftslivet ved å bruke dem. I og langs Bærums vassdrag finnes et rikt dyre- og planteliv, en omfattende kulturhistorie og et levende og spennende vassdragsmiljø.

Gjennom å høyne bevissthet om våre vassdragsområder setter vi vår lit til at politikere aldri mer vil omregulere vassdragsnære områder til boliger eller næringsbygg, og at de vil legge forholdene til rette for vandringer langs vassdragene fra fjorden til Marka. Det aller viktigste er å sikre vassdragsnaturen slik at den også i fremtiden har et rikt naturmangfold. God folkehelse for folk i nærmiljøet, naturglede og det enkle friluftslivet er tre enkle begrunnelser for utviklingen av Vassdragsleden i Bærum. Oppnår man allmenn forståelse for dette, vil politikerne lettere kunne gjøre riktige beslutninger som ivaretar og videreutvikler sunne vassdragsmiljøer i Bærum, og i full forståelse med ansvarsbevisste grunneiere og utbyggere.

Kort PPT/PDF presentasjon - klikk her