Velkommen til Forummøte !

Velkommen til Forummøte !

Publisert av Terje Bøhler den 21.10.21. Oppdatert 04.12.21.

Sandviksvassdraget er det viktigste oppdrettsområdet for laks og sjøørret i Indre Oslofjord. Hvordan blir forholdene for laks og sjøørret i Isielva og Sandvikselva påvirket av utbyggingen? Hvordan skal restaureringen foregå?

  • Om Isielva og Rustanelva, Vanndirektivet og miljøkrav i vassdrag (Bo Wingård, Bærum Elveforum)
  • Overvåkning av miljøforholdene i vassdraget (Ingvild Tandberg, Bærum kommune)
  • Utsetting av yngel og oppvekst av anadrom fisk i Isivassdraget. Konsekvenser for fiskeforholdene i under anleggsperioden (Morten Merkesdal, Brukerutvalget for fisk)
  • Pause   
  • E16-utbyggingen og konsekvenser for vassdraget, om miljømålene og vassdragets biologiske mangfold (May Bente Hiim Sindre, prosjektleder for E16, Statens vegvesen)
  • Hva Skanska gjør for å hindre utslipp til Rustanelva og Isielva (Bjarte Næss, anleggsleder Skanska)
  • Spørsmål og kommentarer (Alle)

Se hele programmet vedlagt.