Vannpris-seminar for Bo Wingård

Vannpris-seminar for Bo Wingård

Publisert av Terje Bøhler den 20.09.23. Oppdatert 30.05.24.

I forbindelse med tildelingen av Vannprisen 2023 ble det også gjort et portrettintervju med Bo, det er å lese her https://tinyurl.com/3nthdwcj
Seminaret ble holdt 20 september hos Miljødirektoratet, i regi av Vannforeningen/Tekna. Her finner du program for dagens seminar (link).
Et variert, mangfoldig og veldig interessant seminar, med mange foredragsholdere. Bilder av noen av foredragsholderne følger ...