Våre elver og bekker - velkommen til åpent møte!

Våre elver og bekker - velkommen til åpent møte!

Publisert av Terje Bøhler den 30.10.18.

VANN ER LIV – elver og bekker i Bærum gir liv til naturen, og gir oss en vakker og variert natur med stort biologisk mangfold. Det er en stor glede å invitere til et lite innblikk i disse naturperlene. Vi har samlet folk med ulike innfallsporter til Bærums elver og bekker. Disse vil denne kvelden gjerne dele kunnskap, bilder og opplevelser med dere.

Programmet er vedlagt i PDF.