Uttalelse til Kommuneplanens Arealdel 2017–2035

Uttalelse til Kommuneplanens Arealdel 2017–2035

Publisert av Terje Bøhler den 02.04.17.
Bærum Elveforum synes at Bærum kommune har kommet et godt stykke på vei for å ta vare på og forbedre vann og vassdrag i den urbane sonen. Som en klimaklok kommune er det viktig å være føre var for å redusere skader og problemer som flom og ras fører med seg. Vassdragene våre er blå-grønne ressurser der innbyggerne kan nyte friluftsliv og naturglede i sitt nærmiljø. Bærums stillesoner er i stor grad lagt langs vassdragene.

les hele saken (vedlagt).