Utbyggingen på Ballerud: Bekkestubekken må åpnes

Utbyggingen på Ballerud: Bekkestubekken må åpnes

Publisert av Terje Bøhler den 21.03.22.

Vi ber om en sammenhengende åpning av Bekkestubekken/Ballerudbekken.
Spørsmålet om åpning av hele Bekkestubekken må ses i sammenheng. Kommunen
har vedtatt at ved detaljreguleringen av Bekkestua sør skal det legges fram et
alternativ der Bekkestubekken åpnes i hele eller deler av planområdet.

Les hele saken (vedlagt)