Undervisningsvideo for lærere (biologi/vassdrag)

Undervisningsvideo for lærere (biologi/vassdrag)

Publisert av Terje Bøhler den 23.06.17. Oppdatert 24.06.17.
Oslo Elveforum fikk i 2015 midler fra Miljødirektoratet for å utvide konseptet "Levende vassdrag" til grunnskolene i Bærum. Bærum Elveforum overtok etter hvert prosjektet og prosjektmidlene. Den naturlige skolesekken (www.natursekken.no) ved Miljødirektoratet har vært en viktig støttespiller for utvikling av denne videoen som er lagd av Even Tvede Lunde, biologilærer ved Dønski VGS.

Se videoen her:
https://www.youtube.com/watch?v=y5zydA0YViI&feature=youtu.be