Tiltakskartlegging av Sandvikselva

Publisert av Terje Bøhler den 10.03.16.

Tiltakskartlegging

Haakon Thaulow, Lysakervassdragets Venner, orienterte om prosjektet Tiltakskartlegging av Sandvikselva. Haakon gjennomgår rapporter og planer som er utarbeidet for Sandvikselva. Hensikten er å dokumentere tiltak som har vært foreslått og planlagt, og utarbeide en oversikt for bruk av Bærum kommunes politikere og administrasjon. Ole Kristian Johansen, Morten Merkesdal og Per Håkon Nervold følger prosjektet. Prosjektet gjennomføres på vegne av Bærum Elveforum.

Presentasjonen er vedlagt i sin helhet (under):