Til Fylkesmannen ang skiskytterbane på Franskleiv

Til Fylkesmannen ang skiskytterbane på Franskleiv

Publisert av Terje Bøhler den 20.02.16. Oppdatert 03.03.16.
NVEs dobbeltrolle.
NVE er ansvarlig for de hydrologiske data som ligger til grunn, og har ytt konsulenthjelp ved hydrologiske analyser. Dette kan skape strid om NVEs integritet i konsesjonsbehandlingen. NVE kommenterte ikke dette forholdet da de 21. august 2015 ga sin tillatelse til uttak av vann fra Haugsvollbekken.

​Forurensing.
Ved et skiskytteranlegg vil all snø, både kunstig og naturlig, smelte og bidra til vann inn i vassdraget. Snøen ved standplass vil bli kontaminert. Når denne smelter, vil tungmetallene følge vannet inn i magasinet og videre nedover i vassdraget. Uttak av vann vil skje fra bunnen i magasinet, og så pumpes ut til anleggets vannkanoner. Dette fører til opphopning av tungmetaller i hele området. Dette strider derfor både med vannforskriften og forurensningsloven. Planforslaget vurdere ikke konsekvenser som en eventuell snøproduksjon vil ha for vassdragsøkologien nedstrøms.

Hele saken kan leses i vedlegget (under):