Spennende foredrag om fisket i Sandviksvassdraget

Spennende foredrag om fisket i Sandviksvassdraget

Publisert av Terje Bøhler den 13.11.17. Oppdatert 23.11.17.

Tirsdag 21. november holdt professor emeritus Bjørn Olav Rosseland foredrag i Bærum Elveforums Forummøte.  Sammen med konsulent/klekkeribestyrer Tor Morten Merkesdal fra Natur- og idrettsforvaltningen i Bærum kommune snakket de om:
Sandviksvassdraget der de øvre ikke-lakseførende ørretdominerte sidevassdragene (som øvre del av Øverlandselva, Lomma, Rustanelva og Isielva ovenfor Bjørum sag) ble omgjort til «rene» lakselokaliteter med verdensrekord i tetthet av laks
* Sandviksvassdraget som kjernevassdrag for studier av laksens pregning og vandring til oppvekstområder i havet
* Kampen mot lokal og kommunal forurensning og laksedød
* Fiskeparasitten Gyrodactylus trutta og referanse mot G. salaris
* Sykdomskontroll og referanse mot oppdrettsnæringen
* Grunnlag for studier av triploid laks med gammastråling på Kjeller
* Kilde til lakseforskning på NIVA MFS med øyerogn i mange år gratis til anlegget
* Ulike merkemetoder og sjøørretens vandringer i Oslofjorden
* Dagens status og elvas fremtidige betydning for rekreasjon og forskning


Hele foredraget er vedlagt (under).