Silhuset ved Stovivann

Silhuset ved Stovivann

Publisert av Terje Bøhler den 12.01.21.

Silhuset ligger ved utløpet av Ståvivann, og ble oppført i 1902 da Bærum kommune overtok vannverket som Selskapet til Sandvigens Vel etablerte i 1898. Vannverket ble nedlagt i 1961, og eierskapet til Silhuset ble overført fra Vann og Avløp til Eiendom.

Les hele saken (vedlagt):