Seminar om forvaltning av urbane vassdrag 19/4

Seminar om forvaltning av urbane vassdrag 19/4

Publisert av Terje Bøhler den 05.03.18. Oppdatert 14.05.18.
Målet med seminaret er få frem kunnskap og erfaringer for å forbedre forvaltningen av våre urbane vassdrag. Asker, Bærum og Oslo kommuner har mange vassdrag som renner gjennom bymessig bebyggelse. De «urbane deler» av vassdragene utsettes for påvirkning fra mange brukere. Redusert opplevelsesverdi, tap av biologisk mangfold og forurensning blir ofte resultatet.

Mer info (link til påmeldingsside etc.) finner du i vedlagte program.