Seminar om Forvaltning av urbane vassdrag

Seminar om Forvaltning av urbane vassdrag

Publisert av Terje Bøhler den 10.06.18. Oppdatert 18.06.18.
Torsdag 19. april 2018 samlet 120 deltakere seg til heldagsseminar i CIENS Forum i Forskningsparken i Oslo, hvor de tre elveforaene i Oslo, Bærum og Asker inviterte til seminar om forvaltning av urbane vassdrag. Seminaret fant sted i et forskningsmiljø, men det var langt fra noen forskerkonferanse vi var vitne til: her var det fokus på praktisk forvaltning, konkrete erfaringer og spennende planer!

Les hele (vedlagt)