Teinesteder, stryk og høler  i Sandviksvassdraget

Teinesteder, stryk og høler i Sandviksvassdraget

Publisert av Terje Bøhler den 01.01.21. Oppdatert 24.01.23.

Fangst av fisk til husholdningen, både med garn og fisketeiner, var viktig for de 16 gårdene som hadde fiskerett i Sandvikselva og Isielva. Det har vært nær 30 teinesteder fra Sandvika til Bjørum sag. Mange er borte, men noen synlige rester kan ses i dag. Den vedlagte publikasjonen, som er rikt illustrert, viser teinestedenes plassering - en kunnskap som var i ferd med å gå i glemmeboken.
Last ned vedlegget (PDF) - god lesning!