Sandvika Naturpark

Sandvika Naturpark

SANDVIKA NATURPARK

Bærum Elveforum vil sammen med andre organisasjoner arbeide for å få etablert «Sandvika Naturpark» - et konsept bestående av merkede rundturer i området, supplert med enkelte sittebenker og noen informasjonsplakater. Konseptet «Sandvika Naturpark» har god forankring i eksisterende planer, som Kommuneplanens Samfunnsdel, Kommuneplanens Arealdel og strategidokumentet «Visjon for Sandvika».

Sandvika Naturpark vil være et svært viktig bidrag til den kommende byutviklingen (folkehelsegevinster, kortreist friluftsliv og mange naturopplevelser (der vann/elv er sentrale elementer), ivaretagelse av viktige naturområder, etc). Nye stier kan etableres og kobles til eksisterende turveier/stier til et sammenhengende stinett.

Vedlagt denne artikkelen (se under) er en presentasjon som beskriver konseptet "Sandvika Naturpark".