Ringeriksbanen - høring oppstart av reg.-plan

Ringeriksbanen - høring oppstart av reg.-plan

Publisert av Terje Bøhler den 17.01.17.

Den foreslåtte jernbanetunnelen mellom Sandvika og Sundvollen bryter svake forkastningssoner og sprekker som kan ha betydning for vannbalansen i området. Vi viser til følgende punkter i høringsuttalelsen fra Skui Vel:

  • Punkt 4. Grunnvannsbalanse og risiko for ødelagte brønner og vann
  • Punkt 7. Vi må ha en rettslig garanti med erstatningsansvar, og avbøtende tiltak

Les hele saken (vedlagt).