Restriksjoner på båtbruk i Dælivann i hekkeperiode

Restriksjoner på båtbruk i Dælivann i hekkeperiode

Publisert av Terje Bøhler den 13.03.17. Oppdatert 23.01.18.
Både den rødlistede toppdykkern som siden 2008 har (forsøkt) hekket ved Dælivannet med flere par, og knoppsvanen, hekker i takrørbeltet nær land. De rødlistede fugleartene sivhøne og sothøne som også kan observeres ved vannet, bruker de samme sivområder som hekke- og leveområder. Det er akkurat i dette sivbeltet mange av de som fisker fra båt ønsker å komme til, da gjedda gyter i vegetasjon på grunt vann tidlig på våren.
Vi har sendt forespørsel til Fylkesmannen og Bærum kommune angående dette.