Rent vann - hvor finnes gamle fyllinger/deponier?

Rent vann - hvor finnes gamle fyllinger/deponier?

Publisert av Terje Bøhler den 19.12.16.
Fortsatt kan det være at gamle deponier, fyllinger og gårdsfyllinger siver ut uønsket avrenning som så renner ut i våre vassdrag. Vi ønsker å få identifisert disse som et ledd i å forbedre vannkvaliteten i våre vassdrag. Om dere vet om noen gamle deponier, fyllinger, gårdsfyllinger etc, hadde vi satt stor pris på å vite om disse. Vi vil behandle denne informasjonen konfidensielt. Send ePost til undertegnede (til terbo@online.no) og informer gjerne andre du/dere kjenner om at vi ønsker å få kartlagt slike.

Kartet du finner på denne linken viser kjente deponier og fyllinger:
http://www.miljostatus.no/kart/?ma=653F2

Mvh
Bærum Elveforum
Terje Bøhler (sekretariatsleder)