Regional sikkerhetsavdeling på Ila i Marka

Regional sikkerhetsavdeling på Ila i Marka

Publisert av Terje Bøhler den 10.09.18.

Markaloven er tydelig på hvilke bygge- og anleggstiltak som er forbudt. Grunneiere og offentlige organisasjoner følger - selvfølgelig - lojalt opp Markalovens intensjoner. Det gis noen unntak, men ikke for helseinstitusjoner. For oss er det uhørt at en offentlig institusjon er av den oppfatning at lovens forbud ikke gjelder for dem. Planarbeidet må stoppes! Bærum Elveforum vil ikke kommentere det fremlagte planprogrammet. Vi støtter Fylkesmannen, andre friluftslivs- og naturvernorganisasjoner og Ila Borettslag om å avslå søknaden om å igangsette reguleringsarbeid i Marka.

Les hele (vedlagt)