Partnerskapsavtale med Bærum kommune

Partnerskapsavtale med Bærum kommune

Publisert av Terje Bøhler den 12.05.20.
Kommunestyret bevilget i 2019 kr. 2,3 millioner over en fireårsperiode (2020-2023) til opprydding og restaurering av vassdrag. Bærum Elveforum tilføres en andel av disse midlene som tilskudd for å gjennomføre prosjekter, samt å utføre diverse tiltak for å bidra til å forbedre tilstanden i vassdragene i kommunen. Ta gjerne kontakt med Terje Bøhler eller Bo Wingård hvis du ønsker mer informasjon om pågående eller planlagte prosjekter.