På tide å restaurere teinestedet ved Birkheim

På tide å restaurere teinestedet ved Birkheim

Publisert av Terje Bøhler den 25.05.20.

Teinestedet til Hamang Papirfabrikk.
Fiske etter laks og sjøørret har i mange hundre år vært viktige mat- og inntektskilder for husholdningene, grunneierne og bøndene langs Sandvikselva og Isielva. Vi har registrert ca 15 teinesteder i Sandvikselva og omtrent det samme antall i Isielva. De fleste av disse har forsvunnet grunnet mangel på vedlikehold eller ødelagt på grunn av flom. Noen få er fremdeles intakte, som teinestedet ved Olsens Sykkelverksted og teinestedet til Hamang gård, som ligger rett ovenfor Hamang bro (Ringeriksveien)...

Les hele saken (legges ut snart ...)