Oslofjordkonferansen 2024

Oslofjordkonferansen 2024

Bærum Elveforum er med i «Nettverk for en levende Oslofjord» (ferskvannsgruppa). 18 mars i år arrangerte nettverket «Oslofjordkonferansen 2024» der den økologiske status ble presentert, problemstillinger belyst og muligheter diskutert av politikere, forskere, interessegrupper og allmenheten. Alle foredragene er streamet og kan sees her (anbefales!):

Oslofjord - Oslofjordkonferansen 2024 (oslofjorden.org)