Opplevelser langs Lomma

Opplevelser langs Lomma

Publisert av Terje Bøhler den 25.06.17.
Folderen "Opplevelser langs Lomma" tar for seg kulturminner og biologiske, geologiske og hydrologiske interessante poster langs vassdraget fra Guriby sag i nord til elvemøtet med Isielva ved Wøyen gård i sør. Folderen trykkes opp i 10.000 eksemplarer, og er produsert i et "brettet A2 format".

Vedlagt (under) ligger en (foreløpig) versjon: