Ny turbrosjyre "Opplevelser langs Lysakerelva"

Ny turbrosjyre "Opplevelser langs Lysakerelva"

Publisert av Terje Bøhler den 09.03.22.

Turbrosjyren "Opplevelser langs Lysakerelva" er lagt over samme lest som turbrosjyrene "Opplevelser langs Øverlandselva" og "Opplevelser langs Isielva". Vi har tidligere også lagd turbrosjyren "Opplevelser langs Lomma". Alle er å få tak i på bibliotekene i Bærum (gratis). Elektroniske versjoner kan også sees her (link):

- Opplevelser langs Lysakerelva
- Opplevelser langs Isielva
- Opplevelser langs Øverlandselva
- Opplevelser langs Lomma