Ny Vannforsyning Oslo

Ny Vannforsyning Oslo

Publisert av Terje Bøhler den 21.03.18. Oppdatert 22.03.18.
I eget skriv har Oslo kommune varslet oppstart av planprogram for prosjekt Ny Vannforsyning Oslo, med ref 50-X-RAP-503 fra Multiconsult.

Våre kommentarer knytter seg mot de delene av tiltaket som ut fra forslaget påvirker Lomma elv i Bærum kommune. Vi forutsetter at tilsvarende kommentarer vil følge fra Oslo Elveforum når det gjelder anlegget på Huseby.

Les hele saken (vedlagt).