Miljøprosjekt Sandvikselva - Miljøregistrering

Miljøprosjekt Sandvikselva - Miljøregistrering

Publisert av Terje Bøhler den 12.10.17.
Prosjektet har bestått i å kartlegge de faktorer langs elveløpet som kan bidra til å påvirke elvemiljø og vannkvalitet på en uheldig måte. Det er så definert og listet avvik i forhold til «elvehelsemessige betraktninger», og ikke i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelser.
En foreløbig versjon er vedlagt (under).