Miljøprosjekt Isielva - vi etablerer tursti

Miljøprosjekt Isielva - vi etablerer tursti

Publisert av Terje Bøhler den 16.10.16.
På bildet sees Bærum Elveforums leder Bo Wingård (til høyre) sammen med Ole Kristian Johannesen (til venstre) og Hans Petter Bergheim (i midten) fra Bærum kommune i full sving med å markere hvor denne stien skal ligge. Vi ønsker å presisere at dette ikke skal være en tilrettelagt turvei, men kun en smal tursti (plass til en i bredden). Stien skal gjøre disse elvenære områdene mer tilgengelige for publikum, dog slik at kantsoner og fiskerinteressene i elva ikke blir skadelidende.