Miljøprosjekt Øverlandselva - Miljøregistrering

Miljøprosjekt Øverlandselva - Miljøregistrering

Publisert av Terje Bøhler den 24.10.18.

Prosjektet har bestått i å kartlegge de faktorer langs elveløpet som kan bidra til å påvirke elvemiljø og vannkvalitet på en uheldig måte. Det er så definert og listet avvik i forhold til «elvehelsemessige betraktninger», og ikke i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelser.


Rapporten er vedlagt (under).