LYSAKERBYEN

LYSAKERBYEN

Publisert av Terje Bøhler den 24.01.18.

På vegne av Bærum Elveforum og Oslo Elveforum har Lysakervassdragets venner fått ansvar for å gjennomgå planforslaget. Disse merknadene er forelagt begge organisasjoner som støtter dem fullt ut.

Formålet med VPOR er å gi retningsgivende føringer for offentlige tiltak og for den offentlige behandling av private initiativer i planområdet. Selv om plandokumentet formelt kun er et retningsgivende dokument, binder det i praksis opp utviklingen innenfor VPOR-ens planområde.

Hele saken er vedlagt (under)