Klage på vedtak om å rive Sykkelsmedbroen

Klage på vedtak om å rive Sykkelsmedbroen

Publisert av Terje Bøhler den 16.02.16. Oppdatert 03.03.16.
Sykkelsmedbroen
«Sykkelsmedbroen» er et viktig kulturminne om Hamang Papirfabrikks og Sandvikas historie, og er
i dag en del av det aktive kulturhistoriske miljøet rundt Olsens Sykkelverksted. En moderne 13 m
bred bro - med eller uten elementer fra den gamle broen - vil forandre områdets karakter i
vesentlig grad. Det nye boligområdets historiske forankring og et attraktivt og berikende
kulturhistorisk miljøelement vil gå tapt. Vi bemerker at NVE ikke har stilt krav om at broen rives.

Hele saken kan leses i vedlegget (under):