KURS: Restaurering av vassdrag og våtmarker 2016

KURS: Restaurering av vassdrag og våtmarker 2016

Publisert av Terje Bøhler den 17.08.16.
Det årlige restaureringsseminaret arrangeres 30.-31. august i Trondheim, og inkluderer befaringer på tre aktuelle prosjekter.
I år får vi høre innledningsvis om to spennende prosjekter utenfor Norge. Først om restaurering av et stort område utenfor Örebro i Sverige; fra søppelplass til naturreservat, samt erfaringer fra restaurering av elver og våtmarker i Storbritannia. Det blir deretter tematiske bolker om restaurering av både urbane vassdrag, naturlige vassdrag og våtmarker, samt nytt fra forskningen. Andre dag blir det befaring til prosjekter for restaurering både urbant (Ranheim), strandsone (Værnes) og naturlig (Stjørdal).

Les mer /hele: https://www.tekna.no/kurs/restaurering-av-vassdrag-og-vatmarker-2016-32952/