Hogst og utbygging ved bekk ved Billingstadveien

Hogst og utbygging ved bekk ved Billingstadveien

Publisert av Terje Bøhler den 11.02.16.

Kommuneplanens arealdel

Vi minner om Kommuneplanens arealdel om at byggeforbudssonen fra bekkekant er 10 meter.  I byggeforbudssonene er det ikke er tillatt å sette i verk tiltak, jf pbl § 1-8.

Byggegrenser mot vassdrag - fastsatt i Kommuneplanens Arealdel § 11.4 - går foran byggegrenser i gjeldende reguleringsplaner.


Hele saken er vedlagt (se under)