Hjelp ønskes - Stolpejakt

Hjelp ønskes - Stolpejakt

Bærum Elveforum ønsker å være arrangør av Stolpejakt (se www.stolpejakten.no). Vi ønsker oss at en Elvevenn kan hjelpe oss med dette på fritiden. Vi ser for oss å lage dette langs Øverlandsvassdraget i første omgang. Vi har bl.a. utarbeidet fire turbrosjyrer (finnes gratis på bibliotekene) om våre vassdrag, her finnes mye "stedspesifikk informasjon". Dette ser vi for oss kan brukes i denne sammenheng.

  1. Opplevelser langs Lysakerelva: https://tinyurl.com/zw6s4weu
  2. Opplevelser langs Isielva: https://tinyurl.com/y5mca3y3
  3. Opplevelser langs Øverlandselva: https://tinyurl.com/4hdn9vup
  4. Opplevelser langs Lomma: https://tinyurl.com/u7upbf8
  5. Teinesteder, stryk og høler i Sandviksvassdraget (BEFs hjemmeside, for videre nedlasting): https://tinyurl.com/dw9dh7b3

Kontakt meg om du synes dette høres spennende ut.

Mvh Terje Bøhler (tlf 47 90 50 43, terbo@online.no)
www.baerumelv.no