Hjelp ønskes - Bekjempelse av kornell langs elver

Hjelp ønskes - Bekjempelse av kornell langs elver

Skadelige fremmede arter er et økende problem. De fortrenger stedegen natur og kan påføre stor økologisk skade. Sibirkornell/alaskakornell er eksempler på slike arter som har begynt å spre seg langs noen av våre elver. Disse er det ønskelig å fjerne med bruk av rydningssaks og evt. sag. Vi i Bærum elveforum vil stå for kutting, forhåpentligvis sammen med  noen av våre elvevenner. Dugnadsarbeidet vil starte fra slutten av mai, og gjøres "ved passende anledninger" (når det passer for alle) utover mot høsten. Man velger naturligvis selv når man vil bidra, og med hvor mye. Alle bidrag hjelper!

Om du har lyst/anledning til å være med på dette frivillige arbeide, så er det bare å kontakte

Terje Bøhler (tlf/SMS: 47 90 50 43)
epost: terbo@online.no