Forummøte om Engervann tirsdag 13/11

Forummøte om Engervann tirsdag 13/11

Publisert av Terje Bøhler den 22.10.18. Oppdatert 26.02.19.

Forummøte om Engervann ble avholdt tirsdag 13. november 2018 kl. 1830 – 2100 på Kalkmølla Kulturstasjon. Forummøtets hensikt var å orientere om Engervannets historie og naturverdier. Engervannet er en unik brakkvannsforekomst. Fra Sandvikselva og Rønne elv kommer ål, laks og sjøørret opp i Engervannet og vandrer videre opp i Øverlandselva. I og langs Engervannet er det en rik flora og et yrende fugleliv. Engervannet er et viktig tur- og rekreasjonsområde. Byen Sandvika vokser. Krav til arealer til samferdsel, boliger, næringsbygg og idrettsformål er stort. Det er også kravet til nærliggende natur- og rekreasjonsområder. Kan Engervannet bli et enda mer attraktivt naturområdeområde for planter, fugl, dyr, fisk og mennesker? Kan Engervannet bli vernet som et naturreservat?

Program, brosjyre og noen foredrag er vedlagt.