Forummøte om Øverlandselva 11. mai kl 18.30

Forummøte om Øverlandselva 11. mai kl 18.30

Publisert av Terje Bøhler den 13.04.23. Oppdatert 07.08.23.

Forummøte: Hvordan står det til med Øverlandsvassdraget?
Referat fra forummøtet er å lese i vedlagte "Referat fra forummøtet om Øverlandsvassdraget 20230511.pdf", og invitasjonen er å lese i vedlegget "Forummøte Øverlandsvassdraget 20230511.pdf". Alle PowerPoint-presentasjonene som ble vist er også vedlagt denne artikkelen.
Mvh Bærum Elveforum