Forummøte 5. mai "Åpning av Dælibekken"

Forummøte 5. mai "Åpning av Dælibekken"

Publisert av Terje Bøhler den 20.04.22.

I reguleringsplanen for ny E16 fra Kjørbo til Wøyen var gjenåpning av Dælibekken opp langs Bærumsveien til gangbroen på Rud en del av prosjektet. Bærum kommune ønsket å åpne bekken videre oppover til Rud videregående skole, der den er åpen i dag. Statens Vegvesen samarbeidet med kommunen, slik at begge strekninger ble åpnet samtidig.
Les mer i vedlagte program.

Vel møtt i Auditoriet på Dønski videregående skole torsdag 5. mai 2022 kl. 1830 – 2100.