Et svært vellykket vassdragsseminar 27/4-2016

Et svært vellykket vassdragsseminar 27/4-2016

Publisert av Terje Bøhler den 10.02.16. Oppdatert 10.11.16.


Vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

(klikk på foredragene/innleggene under ... så kommer presentasjonene opp i PDF format)

Innledning

0900 Åpning Bo Wingård, leder av Bærum Elveforum

0910 Vassdragsforvaltning John Tibballs, leder av Lysakervassdragets Venner

0930 Rammer og premisser ved seniorrådgiver Inger Staubo, NVE

0950 Vannforskriften og Tiltaksplanene, ved prosjektleder Heidi Kristensen, Vannområde Oslo

1010 Medvirkning - muligheter og utfordringer for frivillige ved vannkoordinator Åsa Renman, Sabima, Norsk Friluftsliv og SRN (WWF-Norge,NJFF, NNV og
DNT)


1030 Pause

1100 Fylkeskommune som planeier, hvordan følger AFK oppvannforvaltningsplanen, og hvorfor er samarbeid mellom offentlige ogprivate/frivillige aktører nøkkelen til suksess for å oppnå godt vannmiljø? Ved Anja Celine Winger, Akershus Fylkeskommune


Vi fikk det til!

1120 Eksempel på kommunalt samarbeid – politikere, forvaltningen og Oslo Elveforum ved spesialrådgiver Ida Fossum Tønnessen, Oslo Elveforum

1140 Hvordan gikk vi frem for å få rehabilitert dammene i Varåsvassdraget? Ved styremedlem Mette Sperre, Naturvernforbundet i Fet

1200 Lokal medvirkning i Vannområde PURA. Ved prosjektleder Anita Borge PURA

 
Elvefora og elvegrupper – hvordan jobber de?

1315 Lokalkunnskap, engasjement og politisk håndverk. v/leder Amund Kveim, Østensjøvannets Venner

1330 Hvordan arbeider en elvegruppe? Ved Julie Løddesøl, leder av Hoffselvens Venner

1345 Erfaringer fra lokalt vassdragssamarbeid, ved TerjeAarsand, leder av Nesttunvassdragets Venner

1400 Urbane vannmiljøutfordringer og –løsninger. Ved forskningsleder Sindre Langaas, NIVA.

 
Lokal medvirkning i praksis

1430 Tilsyn og skjøtsel ved parksjef Eilev Gunleiksrud og fiskerkonsulent Morten Merkesdal, Bærum kommune

1500 Kunnskapsformidling om vassdrag ved Ruskengeneral JanHauger, Rusken

1530 Prosessene rundt tiltaksanalysene i Vannområde IndreOslofjord Vest, ved kommunaldirektør Samfunn Arthur Wøhni, Bærum kommune

 
Oppsummering

1600 Senioringeniør Simon Haraldsen, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus