Engervann som naturreservat!

Engervann som naturreservat!

Publisert av Terje Bøhler den 13.01.19.

Bakgrunnen for dette er bl.a. at Engervannet er en sjelden brakkvannslokalitet (naturtype) som vi tror ikke er representert i dagens naturreservater. Engervann er den eneste brakkvannslokaliteten i landet som ligger på kambrosilursk grunn, noe som gjør at det er spesielt næringsrikt. Miljødirektoratet sier på sine hjemmesider at bl.a. følgende kriterier skal ligge til grunn for utvelgelse av områder
- Områdene skal bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig representert i norske verneområder
- Områdene skal bidra til å sikre truet natur (arter og naturtyper)

Les våre to vedlagte innspill til Fylkesmannen og vår øvrig dokumentasjon om naturverdier o.a. fra vårt forummøte om Engervannet i Kalkmølla  den 13/11-2018.