Engervann som naturreservat!

Engervann som naturreservat!

Publisert av Terje Bøhler den 13.01.19.

Bakgrunnen for dette er bl.a. at Engervannet er en sjelden brakkvannslokalitet (naturtype) som vi tror ikke er representert i dagens naturreservater. Engervann er den eneste brakkvannslokaliteten i landet som ligger på kambrosilursk grunn, noe som gjør at det er spesielt næringsrikt. Miljødirektoratet sier på sine hjemmesider at bl.a. følgende kriterier skal ligge til grunn for utvelgelse av områder
- Områdene skal bidra til at alle naturtyper er tilstrekkelig representert i norske verneområder
- Områdene skal bidra til å sikre truet natur (arter og naturtyper)

Les våre to vedlagte innspill til Fylkesmannen og vår øvrig dokumentasjon om naturverdier o.a. fra vårt forummøte om Engervannet i Kalkmølla  den 13/11-2018.

onsdag 25. september kl. 12:16

Forummøte om Villaksens år 2019 (12. november)

tirsdag 16. april kl. 17:17

Forummøte om Øverlandselva torsdag 9/5

tirsdag 26. februar kl. 23:31

Velkommen til vårt årsmøte 2. april kl 19.00

onsdag 06. februar kl. 00:47

Åpning av Tjernsmyrtjern (Lysakertjern)

søndag 13. januar kl. 10:49

Engervann som naturreservat!