Elveforummøte i Kalkmølla tirsdag 18/10-2016

Elveforummøte i Kalkmølla tirsdag 18/10-2016

Publisert av Terje Bøhler den 17.10.16. Oppdatert 18.10.16.

 

Referat fra Forummøtet 18. okt. 2016


Sted: Kalkmølla Kulturstasjon

Til stede: Se vedlagte deltakerliste

Møteleder: Bo Wingård

Omvisning i Hamang Klekkeri

Morten Merkesdal fortalte om laksen i elva og prosessen rundt hvordan lakse-befruktningen foregikk. Hamang klekkeri har vært i bruk siden 1857!

Visning av film om Sandvikselva

Vi viste filen fra TV-programmet ”Ut i Naturen" om Sandvikselva fra 2010”.

Denne ble streamet fra NRKs arkiv:

https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/PRNA20001408/11-05-2010#

Foredrag

Vårt planlagte foredrag om ”Flommer og Styrtregn i Bærum" ble ikke holdt da foredragsholder Pedro Ardila fra Bærum kommune ikke møtte.

Status for Bærum Elveforums prosjekter

Prosjektene ble gjennomgått og diskutert/kommentert.

Neste møter

2/3-2017       Forummøte

6/4-2017       Årsmøte

8/6-2017       Forummøte

 

Se for øvrig også powerpoint-presentasjonen fra møtet.

 

Referent Terje Bøhler