Detaljregulering for Kirkeveien 59 - Høringsuttale

Detaljregulering for Kirkeveien 59 - Høringsuttale

Publisert av Terje Bøhler den 24.08.17.
Vi viser til Norconsults utredning om flommer, overvannshåndtering og bekkeåpning: 10. Flom-VAOV notat for planforslag. Om åpning av Nadderudbekken skriver Norconsult: ”For øvrig foreligger det forslag om å gjenåpne bekken, noe som vil kunne fordrøye en flom noe, men
det er ingen konkrete planer som utbygger er informert om."

Les hele saken (vedlagt under)