Den Naturlige Skolesekken - Vassdragsundervisning

Den Naturlige Skolesekken - Vassdragsundervisning

Publisert av Terje Bøhler den 08.09.16.

Kurset skal realiseres som et gratis "webinar" (videokurs) som legges ut her:
http://skolesekken.bo/xxxxx (for senere utfylling)
Et videokurs for lærere som lærerene selv kan se når det måtte passe inn i en ellers travel undervisningshverdag. I tillegg til videoen, som har fokus på undervisningsmateriell, vil vi legge ut FAKTAARK for flere av våre vassdragsområder som kan benyttes i denne undervisningssammenhengen. FAKTAARK for følgende vannområder er foreløpig etablert (fler kommer etterhver): Dælibekken, Sandvikselva (nedre del), Skallumdammen, Solbergbekken og Tjernsrud. Alle er vedlagt.