Bærum Naturfestival - Opplevelser langs Isielva

Bærum Naturfestival - Opplevelser langs Isielva

21. august kl. kl 18-20 - Velkommen til "Opplevelser langs Isielva" (link til turbrosjyre).

Isielva har en spennende kulturhistorie. Opprinnelig plan var å gå fra Bjørum Sag og nedstrøms (sydover) til Vøyenenga. Statens vegvesen og utbygger av ny E16 har nå midlertidig stengt alle veier og stier til Kjaglidalen og nedover langs Isielva. Startsted for rusleturen må derfor starte lenger ned, ved adresse Bjørumdalen nr. 2, der turstien i Bjørumdalen kommer ut i Isiveienveien straks før motorveibroen i stigningen opp til Isi avfallstasjon. Her er det gode parkeringsmuligeter.  Herifra starter vi nederst i det gamle oltidsfaret Bjørumdalen og vandrer langs elva mot gamle Smestad bro. Videre fortsetter turen på østsiden forbi mange av Skuidalens gamle smier og eldre håndtverk/industrivirksomheter gjennom området Tysland og Skui.  Vi tar en stopp ved Smedhølen som fremdeles benyttes som badeplass og som fortsatt er en god fiskeplass hvor mang en laks og sjøørret har måtte «bøte med livet». Fra Årenga/Kalveløkka ved Nybrua følger vi gang sykkelveien på østsiden av Isielva ned til Engeland vis avis Gamle Bærums meieri.  Vi fortsetter på østsiden fra Veidekkebroen og tar en «pust» før bakkene nede ved Gatahølen.  Turen går vi videre langs en utrolig frodig og flott elvekant ned mot Holma bro.  Her kan vi velge elveside for å fortsette ned mot Wøien bro kalt "Kølabrua".  Vi avslutter turen ved Kølabroa med den store fiske og badekulpen under brospennet.  Her blir det en orientering og prat om elvesletta og elva ned til Seljan (elvemøte) med Lomma/ Løkenelva. Turbrosjyren "Opplevelser langs Isielva (link)" deles ut til alle.

Arrangør: Bærum Elveforum.
Turleder:
Per Håkon Nervold, tlf 992 62 550, e-post perhnervold@gmail.com
Møtested:
Bjørumdalen 2 (link). Ta til venstre nedenfor motorveibroen gamleveien opp til Isi avfallsanlegg.

 NB: Det er mulighet å trille med seg sykkel på turen.
Ta med familie og venner så ses vi!
Turen er gratis og åpne for alle!