Bærum Naturfestival - Myrsangertur til Øverland

Bærum Naturfestival - Myrsangertur til Øverland

Torsdag 20. Juni kl 23.00-24.00. Myrsangertur til Øverland.

Myrsangeren er i det absolutte toppsjiktet blant våre sangfugler. Den synger for det meste på natten etter mørkets frembrudd. Turen går til utfartsparkeringen på Øverland der vi skal lytte til denne mestersangeren som har et oppkomme av hermelyder. Identisk imitasjon av noen av våre lokale arter, og med innslag av eksotiske afrikanske arter – fra dens vinteroppholdssted.
Hør myrsangeren synge her (link).
Arrangør: BirdLife Asker og Bærum (BLAB)
Turleder: Terje Bøhler, tlf. 47 90 50 43, e-post terbo@online.no
Oppmøte: Kl 23.00 ved Øverland utfartsparkering og gå ned til FUS barnehage umiddelbart nedenfor utfartsparkeringen (link).
Evt ta buss 150 fra Bekkestua eller Bærums Verk til ”Åsterud” stoppested (link) og gå ned til FUS barnehage.